KLIPPLISTA & UPPFÖDARE

KLIPPLISTA

Barbro Axelsson
Norrköping
073-340 88 40
(Vardags- och utställningsklippning)

Liselott Björling

Isabella Björling
Norrköping
070-867 82 46

070-722 22 03
(Vardags- och utställningsklippning)

Julia Ehlert
Enhörna
073-705 06 72
(Vardags- och utställningsklippning)

Yvonne Hägg
Örsundsbro
070-256 52 42
(Vardags- och utställningsklippning)


Heléne Hulthén
Sandra Träff
Enköping

070-5206971
(Vardags- och utställningsklippning)


Jessica Lilja
Nyköping
076-195 32 30
(Vardagsklippning)

Ann Möller
Mantorp
0142-200 06
(Vardags- och utställningsklippning)

Boel Rosenlund
Bromma
070-438 62 61
(Vardags- och utställningsklippning)

Edit Rosenlund 
Nacka
072-376 28 92 
(Vardags- och utställningsklippning)


Annika Sterner
Älvkarleby
070-231 75 71
(Vardags- och utställningsklippning)

UPPFÖDARE

AMBUSH
Lotta Westrup
Järfälla    
0703-91 33 51

BUCKWHEAT
Boel Rosenlund 
Bromma 
070-438 62 61
Edit Rosenlund
 Nacka   
072-376 28 92


CAMERON
Heléne Hulthén

Sandra Träff

Enköping     
070-5206971


CONOR'S
Agneta Lindström

och Julia Ehlert

Enhörna     
0733-97 28 97


HÜBINETTANS
Anne Hübinette

Västerås     

070-6878400


IRISH MESMERIZE'S
Liselott & Isabella Björling
Norrköping    

070-867 82 46

070-722 22 03


IRISH SUNBEAMS
Jessica Lilja
Nyköping
076-195 32 30

IRISH TULLAMORE'S
Barbro Axelsson
Åby    
073-340 88 40

JIGME UP
Yvonne Hägg
 Örsundsbro    
0702-56 52 42

KEEN ON
Annika och Lelle Falheim
Älvkarleby

RIVERLEE    
Carita Borneland
Nykvarn    
070-625 54 11


SPRINGWHEAT´S
Gunnar & Helena

Eriksson

Västerås    
021-66073


WHEATEN ISLAND'S
Marianne Dehlvin

Per Faléus
Skå    
08-560 245 52


WHILIZIAS
Eva-Lena Jensen

Hasselfors    

0585-44497


WILMRIS
Anne Möller
Mantorp    
0706-70 64 17